معدن شرکت کانی صدف گلستان

مصرف منبع کلسیم از مواد معدنی مشهور به صدف های کوهی فسیل شده با نام علمی لوماشل، فواید و مضرات

                       اکوسیستم و چرخه حیات سخت پوستان، مرجان ها ، صدفی ها ، حلزونی ها و ... با توجه همزیستی و انباشت بقایای اجساد آنان بصورت لایه های گسلی با ارتفاع بسیار زیاد تشکیل گردیده و پس از پس رفت دریای خزر و فرسایش توسط باران و باد بصورت گسل های مرتفع رخنمون گردیده و در حال حاضر مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته است.

فوایــد

1- خالص بودن مواد (البته در صورت باطله برداری درست و

صحیح، آن دسته از معادنی که دارای باطله میباشند)

2- کلسیم بالای 38/5 درصد و دارا بودن آنالیز مواد معدنی

مناسب و استاندارد

3- در اولویت بودن مصرف در راستای مصارف مکمل های غذایی دام و طیور و سپس صنعتی

4- در صورت برداشت صحیح و تفکیکی، بخش مرجانی نیز دارای اولویت صنعتی میباشد

5- عدم وجود بیماری های پرندگان مهاجر و قارچی و ناخالصی ها به دلیل معدنی  و مدفون بودن

6 - قیمت بسیار مناسب

7- به دلیل گذشت زمان و فرآیند تجزیه ، تغییرات شیمیایی و فیزیکی مواد آلی و کانی موجود در مواد معدنی بسیار با کیفیت و توانایی جذب بالایی به نسبت سنگهای آهکی و صدفی ساحلی برخوردار بوده و از جذابیت بیشتری به نسبت مواد فوق در میل دام وطیور برخوردار می باشد.

مضرات

1- وجود مواد زائد و باطله در صورت سوء استخراج

2- با توجه به تنوع ترکیبات مرجانی، صدفی ، حلزونی، مناسب نبودن مواد مرجانی جهت مصارف دام و طیور

3- وجود درصد زیاد پودر در انواع گرانول به خاطر نرم بودن مواد مرجانی که مختص برخی از معادن می باشد و عدم رعایت یا سوء مدیریت و عمدی بودن توسط تولید کننده که باعث پایین آمدن درصد کلسیم به دلیل مرجانی بودن و مصرف نشدن پودر در خط مصرف جیره توسط طیور و دور ریز شدن مواد که باعث خسارت مالی خریداران می گردد.

Text Box: معدن شرکت کانی صدف آقبند گلستان
Text Box: کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کانی صنعت گلستان می باشد.

صــــدف مـــعـدنی فســـیلی ( لوماشل )