منبع کلسیم از کربنات کلسیم (سنگهای آهکی)، فواید و مضرات

                    در کارگاه های سنگ بری که تولید کننده ی موارد مصرف مصالح ساختمانی میباشند از سنگ های ریز و زوائد خود دست به کار تولید به صورت گرانول و پودر و حتی میکرونیزه میزنند و این مواد را در درجه اول برای موارد صنعتی و ساختمانی و سپس جهت مصارف دام و طیور تهیه مینمایند.

 

فوایـــد

1- مواد بسیار سفید و مناسب جهت موارد مصرف صنعتی که در نمودار تطبیقی آمده است 2- قیمت مناسب به دلیل استفاده از زائدات تولید مصارف صنعتی

3- کلسیم و مواد کانی مناسب در برخی از انواع آن

مضرات

1- همراه داشتن مواد زائد و باطله با درصد بالا

2- باتوجه به خصوصیات شیمیایی باز بودن مواد آهکی هنگام مصرف دام و طیور با اسید معده ترکیب شده و ایجاد گاز CO2 فراوان در سالن و فضا می نماید که برای طیور باتوجه به بسته بودن سالن بسیار مضر میباشد

3- همه انواع ان از کلسیم مناسب برخوردار نبوده و مواد کانی مضر آنان نیز از درصد بالایی برخوردار میباشد.

Text Box: کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت کانی صنعت گلستان می باشد.

صــــدف مـــعـدنی فســـیلی ( لوماشل )